Bokning och anmälningsvilkor

Betalningsvilkor

Bokning av session eller behandling

Vid bokning av session eller behandling skall din betalning vara tillhanda senast 3 dagar innan din session. 
Vid avbokning senare än 24 timmar innan session/behandling debiteras fullt pris.

Betalningen görs till bankgiro 650-6596.

Anmälan till kurs eller cirkelgrupp

Vid anmälan till kurs eller cirkelgrupp betalar du först in en anmälnigsavgift, se belopp under respektive kurs.
Anmälningsavgiften bekräftar din plast och är bindande, ej återbetlningsbar. 
Senast 4 veckor innan kursstart betalas resterande belopp in. 

Betalning görs till bankgiro 650-6596.

Delbetalning av kurs eller mentorskap


Vid önskan att delbetala en kurs eller ett mentorskap skriver du det i din anmälan till oss. Då gör vi i samråd upp hur delbetalnigen skall se ut. 

Betalning av resa

Vid betalning av resa betalas först anmälningsavgiften ( se under respektive resa ). Anmälningsavgiften är bindande/ej återbetalningsbar och bekräftar din plats på resan.
Resterande belopp skall vara tillhanda senast 60 dagar innan resan. 

Betalning görs till bankgiro 650-6596.